Maximalisatie Internationale Groei (MIG)

 
 
MIG_poster_2019.png

Vlaamse start-ups, scale-ups en KMO’s botsen op een aantal obstakels. Enerzijds ontbreekt het hen aan de nodige tijd om uit te zoeken hoe ze zich op buitenlandse markten moeten richten.

Anderzijds is het niet eenvoudig om de juiste buitenlandse partners te vinden voor de afname van producten of voor een R&D-partnership. Met dit project willen we deze twee uitdagingen makkelijker maken voor alle Vlaamse bedrijven

Enerzijds willen we voortbouwen op en uitbreiden van de initiatieven & expertise binnen B-Hive ter ondersteuning van de internationale expansie van Vlaamse Digital Tech scale-ups. Anderzijds zorgen we voor promotie van Vlaanderen als Hub voor Digital Tech in het buitenland.

 

Objectieven

Doelstelling van dit programma is alle activiteiten te verenigen die inzetten op de maximalisatie van de internationale groei van de scale ups in het netwerk. Daar er geen gouden succes formule bestaat voor het slagen in dergelijke groei, is het van belang kennis te delen en bedrijven te ondersteunen om de slaagkans te vergroten.

Sinds 2018 heeft B-Hive besloten dit programma open te stellen voor non-FinTech scale-ups en aldus het MIG – project op te starten:

 We zullen primordiaal langs volgende 2 assen werken:

  • Het bereik van de bestaande werking en activiteiten rond internationalisatie vergroten zodat de slaagkansen op internationale expansie substantieel verhogen. De werking tav de Vlaamse scale-ups zal zich focussen op financiering, talent en ondersteuning mbt business development en markt introductie (trends, insights, zoektocht naar en intro bij potentiële klanten en/of partnerships).

  • Versterken van de aantrekkingskracht van Vlaanderen als “innovatieve Tech-Hub” en “Smart Gateway to mainland Europe” door actieve promotie van het Vlaamse ecosysteem in het buitenland. Buitenlandse spelers zullen zo de sterktes van onze regio ontdekken en ook actief hun activiteiten in onze regio opzetten

Het MIG-project zal zich richten op actieve “regio-marketing”, i.e. positionering van Vlaanderen en België als interessante vestigingsregio voor buitenlandse scale-ups én voor internationale investeerders/VC’s, o.a. door een meer consistente en gekwantificeerde profilering in internationale benchmark-rapporten. De nadruk ligt hier op de profilering van het algemene Digital Tech ecosysteem in België, en niet zozeer op de individuele bedrijven.

We hopen zo veel mogelijk concrete partnerships te zien tussen onze KMO’s en buitenlandse bedrijven en ook buitenlandse investeringen aan te trekken


Key Highlights

Volgende elementen werden goedgekeurd als actiepunten voor 2018 met EU scope:

  • Focus op matchmaking en business connecties

  • Focus op scouting & incubatie van opportuniteiten

  • Focus op strategische domeinen

  • Focus op expansie van internationale connecties